ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Industrial Services, Operation, Project Managing

INDUSTRIAL SERVICES

 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών. (Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση των εργατικού κόστος).
 • Σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής. (Δημιουργούμε διαγράμματα ροής με στόχο τη μείωση των κενών χρόνων και την ασφάλεια των προϊόντων).
 • Αξιολόγηση α’ υλών. (Αξιολογούμε τρόφιμα σε σχέση με την απόδοσή τους και το απαιτούμενο εργατικό κόστος χρήσης τους).
 • Σχεδιασμός νέων γραμμών παραγωγής. (Αξιοποιούμε στο μέγιστο τους χώρους σας και σχεδιάζουμε τη βέλτιστη γραμμή παραγωγής).

Υποστηρίζουμε μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, παρέχοντας διοικητικές, δημιουργικές και τεχνικές υπηρεσίες.

 • Κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού αγορών τροφίμων. (Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τις ποσότητες και το κόστος των τροφίμων που θα προμηθευτείτε για το χρονικό διάστημα που θα ορίσετε.)
 • Ανάλυση και παρακολούθηση άμεσου κόστους προϊόντος. (Η ανάλυση του κόστους των προϊόντων που παράγετε είναι εξίσου σημαντική με τη παρακολούθηση του. Αν δηλαδή τηρείτε το προϋπολογισμένο κόστος βάση των αγορών.)
 • Αναφορά προόδου ανά μήνα. (Επιβεβαιώστε ότι είστε σε καλό δρόμο και προσαρμόστε αλλαγές και διορθωτικές κινήσεις.)
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αγορών και αξιολόγηση πρώτων υλών και προμηθευτών. (Ο τρόπος που αγοράζουμε τρόφιμα αλλά και η ποιότητα τους, έχουν άμεσο  οικονομικό και ποιοτικό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας.)
 • Διενέργεια απογραφών. (Η απογραφή είναι σημαντική αφού αποτυπώνει τις πραγματικές αναλώσεις α’ υλών, σε σύγκριση με τα πωληθέντα της περιόδου.)
 • Εφαρμογή ποιοτικών και προτύπων ασφαλείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. (Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων καθώς και τα ποιοτικά standards, επιτρέποντας τη παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.)
 • Διαχείριση αποθεμάτων. (Κάνουμε τον έλεγχο των αποθεμάτων των α’ υλών αλλά και των παραγόμενων της επιχείρησης).

OPERATION

PROJECT MANAGING

 • Προγραμματισμός παραγωγής.(Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα παραγωγής καθώς και τη σύνταξη της λίστας απαιτούμενων αγορών της επιχείρησής.
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού.
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων. (Ακούμε τις ανάγκες σας, αναπτύσσουμε τα προϊόντα που χρειάζεστε και σας δίνουμε πλήρη πρόσβαση στα συστατικά, τις προδιαγραφές, τους προμηθευτές & τη διαδικασία παραγωγής).
 • Outsourcing. (Αναλαμβάνουμε την ανεύρεση του κατάλληλου συνεργάτη-παραγωγού για το προϊόν σας, διεξάγουμε τον έλεγχο και διασφαλίζουμε την ορθή παραγωγή του).
 • Εξοπλισμός παραγωγής. (Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση έργων σχεδιασμού και εξοπλισμού χώρων παραγωγής τροφίμων, καθώς και την οργάνωση της συντήρησης τους.)

Στοχεύουμε στα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών σας, σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα της επιχείρησης σας.

Call us:

Share it: